HELSEINVEST ER ÅPEN FOR INFORMASJON OG VIDEOKONSULTASJONER

Hver enkel terapeut vil være tilgjengelig på telefon/video for veiledning, råd og hjelp med egentrening. Så ikke hver redd for å ta kontakt.Les mer her

Aktuelt på klinikken |

Behandlinger |

Våre terapeuter |