9. februar 2018 - Forfatter: admin

Manuellterapi

Manuellterapeuter er spesialister innen innen muskel- og skjelettsystemet. De innehar en Mastergrad fra universitet. De har henvisningsrett til spesialisthelstjenester til sykehusets spesialisttjenester, og radiologiske undersøkelser (røntgen,MR, Ultralyd, CT, Nevrografi).  De er utdannet til å  differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom ulike sykdommer/tilstander i muskel- og skjelett og andre sykdommer med samme symptomer (f.eks. brudd, skader, kreft eller inflammasjon). Manuellterapeuten har formalisert utdanning til å sette diagnose, og de har også sykemeldingsrett.

Manuellterapeuter gir behandling, råd og trening i henhold til vitenskapsbasert forskning og internasjonale retningslinjer.  I deres behandlings repertoar inngår også manipulasjonsgrep når dette er indisert. Som primærkontakter innen muskel- skjelett

Du trenger ikke henvisning fra lege for å komme til manuellterapeut.

Les mer om manuellterapi her.