Vi har et bredt behandlingstilbud og erfarne terapeuter. Vår sekretær hjelper deg med å gi deg den terapeut som passer ut fra ditt problem, preferanser og historikk. Du kan komme uten rekvisisjon fra lege.

For onlinebooking:https://psno-patient-platform-fe.svc.pasientsky.no/embedded/planner/booking?serviceProviderId=e6cc86e6-1f41-11eb-9304-66985772cb9a

Avbestilling av time må skje senest 24 timer før avtale. Ikke avbestilt time belastes kunde.