Mange har helseforsikring gjennom jobben. Begge de to privatpraktiserende fysioterapeutene er godkjent hos følgende forsikringsselskap: IF/Vertikal Helse, Gjensidige, Tryg, Storebrand/Digicare, Falck, Avonova, Protector, Eika, Nordic Netcare, Codan.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap før behandling, eller snakk med terapeuten på førstegangskonsultasjonen.

Førstegangskonsultasjon      810,-

Påfølgende behandlinger      610,-

Pr. påbegynte kvarter            250,-

 

Prisene gjelder fra 01.07.2023