9. februar 2018 - Forfatter: admin

Fysioterapi

En fysioterapeut er ekspert på å undersøke, behandle, og forebygge muskel- og skjelettlidelser.
I Norge kreves autorisasjon for å ha tittelen Fysioterapeut. En fysioterapeut har inngående kunnskap om menneskets kropp, bevegelse og funksjon. Samt skolering i forståelse av sykdommer, slitasje og annet som kan ha innvirkning på muskel-/skjelettsystemet, og i tur gi smerter/nedsatt livskvalitet.

Sammen med pasienten, vil fysioterapeuten kartlegge behov, og finne ett behandlingsopplegg som enten tar sikte på å få pasienten helt frisk, eller at han/hun skal få en så god funksjonsevne som mulig. For å få til dette, er det viktig å se sammenhenger mellom det fysiske og psykiske, være oppmerksom på kroppens reaksjoner og uttrykk.

På senteret hos oss har vi både fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, og private fysioterapeuter.
Fra og med 01.01.18, behøves ikke lenger henvisning fra lege, for å komme inn til vurdering og behandling.