13. oktober 2017 - Forfatter: Kjetil Lindland

Aktiv med artrose

Artrose er den mest vanlige revmatiske sykdommen. Typiske symptomer på artrose er smerte, hevelse og nedsatt bevegelighet i aktuelle ledd. Hvorfor noen rammes av artrose er usikkert, men det finnes en rekke risikofaktorer (bl.a. alder, arvelighet, muskelsvakhet, overvekt). Når artrose rammer vektbærende ledd (hofter og knær), vil mange bli fysisk inaktive. Dette er ikke hensiktsmessig! Tvert i mot så vet vi at fysisk aktivitet er svært viktig når du er rammet av artrose. Å belaste leddene på riktig måte er viktig for å forebygge videre nedbryting og tap av brusk, og for å holde muskulaturen sterk. Dette vil kunne gjøre deg i bedre stand til å gjøre det du har lyst til, og å ha en aktiv hverdag selv om man har artrose.

Aktiv med artrose er et kurs- og oppfølgingstilbud for personer med kne- og/eller hofteartrose, samt de med degenerativ menisk. Tilbudet består av artroseskole på ca. 2,5-3 timer etterfulgt av et treningstilbud.

Artroseskole (890 kr)

Du lærer om artrosesykdommen; hva artrose er, behandling av sykdommen, hva som påvirker sykdommen positivt og negativt, og hva du selv kan gjøre for å bedre dine symptomer. Det blir lagt ekstra vekt på betydningen av fysisk aktivitet og det undervises om betydningen av et godt kosthold og eventuell vektreduksjon.

Treningsprogram

Alle vil få tilbud om et 6-12 ukers tilpasset treningsprogram etter endt artroseskole. Det er mulig med individuell oppfølgning eller gruppebasert trening. Du får hjelp til å finne aktivitetsformer du kan trives med over lengre tid, som du kan klare å gjennomføre på egen hånd og som vil kunne hjelpe mot forverring av din artrose.

Ta kontakt med Kjetil Lindland på mail (kjetil.lindland@gmail.com) eller telefon (41403098) for ytterligere informasjon eller påmelding.