9. februar 2018 - Forfatter:master

Barnefysioterapi

Barnefysioterapi dreier seg om undersøkelse, veiledning, behandling, rehabilitering og motorisk trening av barn, for å fremme barns helse, bevegelsesutvikling og livsgelde. Behandlingen utføres av en fysioterapeut med videreutdanning innenfor behandling av barn. Barnefysioterapi er for barn og unge mellom 0 – 18 år, både funksjonshemmede og funksjonsfriske. Alle barn under 16 år har krav på fri fysioterapi hos fysioterapeut med driftsavtale. Du trenger ingen henvisning fra lege.