1. april 2020 - Forfatter:Vidar Lyngholm Kristiansen

INFORMASJON OM PASIENTTILBUD PÅ HELSEINVEST UNDER KORONAKRISEN

Vi har nå gleden av å tilby utendørskonsultasjon for deg som har behov for råd, veiledning og rehabilitering.

Dette er avklart og godkjent av smittevernlege og leder for fysio- ergo i Sola kommune.

Hensikten med tiltaket er at vi kan fortsette rehabilitering og forsøke å unngå økning av muskel-skjelettplager under koronapandemien.

Konsultasjonen gjennomføres på avgrenset område og med avstand mellom terapeut og pasient slik at smittevern og personvern ivaretas.

I hovedsak vil tilbudet være rettet mot følgende pasientgrupper:

1: Hjerte- og lungesyke

2: Artrosepasienter

3: Reumatiske sykdommer

4: KOLS

5: Nyopererte pasienter

7: Kreftpasienter

6: Nevrologiske lidelser

8: Akutte muskel- og skjelettskader

9: Pasienter som er i et rehabiliteringsforløp og har risiko for forverring uten fortsatt rehabilitering.

Ta kontakt på 40007977 eller på mail til den enkelte terapeut.

Mvh Helseinvest