23. september 2023 - Forfatter: Tone Skien

Tone Skien

Behandler barn 0-18.
Voksne.

Jeg er spesialist i barne- og ungdoms fysioterapi. NFF

SPEDBARN:
2 årig videreutdanning i Vojtametoden som er en internasjonalt anerkjent nevrofysiologisk
undersøkelses- og behandlingsmetode for spedbarn.
Med behandling med den effektive Vojtametoden, kan en endre et uønsket bevegelses
mønster til normal motorisk funksjon, uavhengig av årsak, (nevrologisk, ortopediske eller
utviklingsrelatert).
Generell fysioterapi for større barn, ungdom og voksne.
Jeg tilbyr treningsgrupper:
-Varmtvanns basseng (voksne).
-Treningsgrupper for stressmestring, avspenning og dyp pust i forbindelse med utfordringer
med langvarig sykdom, psykisk og fysiksk eller etter sykdom og utfordringer som medfører
stress, angst, uro eller anspenthet. (Voksne)
Jeg har HELFOAVTALE: Barn og unge under 16 år gratis.
Voksne egenandel til frikortgrense.

Velkommen til å ta kontakt med meg!
tlf. 93408874
Eller ts@fys.no

Kompetanse:
Videreutdanning:
Vojtaterapi Oslo 1996
Spesialpedagogikk 1. Avd, Stavanger 1998, 30 stp.
”Barns utvikling”, UiO 2006, 20 stp.
Videreutdanning i veiledning, Haraldsplass diakonale høyskole 2009, 30 stp
Forebygging av overvektsproblemtikk, Høgskolen Stord- Haugesund 2010, 15 stp
Godkjent Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi NFF 2011
Oppmerksomhetstrenig (OT)/ Mindfulness Instruktørutdanning, Scandinavian Centre of
awarness training. Oslo mars 2013

Dette sammen med årlig kursing i inn- og utland innen masse ulike behandlingsmetoder
rettet mot barn og voksne.